• A1
  • A2
  • B
A1
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A2
A20
A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A3
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A4
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A5
A50
A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A6
A60
A7
A8
A9
B1
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B2
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B3
B30
B31
B32
B33
B34
B35
B36
B37
B38
B39
B4
B40
B41
B42
B43
B44
B45
B46
B47
B48
B49
B5
B50
B51
B52
B53
B54
B55
B56
B57
B58
B59
B6
B60
B61
B7
B8
B9
K1
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K2
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K3
K30
K31
K32
K33
K34
K35
K36
K37
K38
K39
K4
K40
K41
K42
K43
K44
K5
K6
K7
K8
K9
nr:
A1
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A10
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A11
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A12
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A13
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A14
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A15
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A16
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A17
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A18
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A19
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A2
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A20
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A21
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A22
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A23
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A24
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A25
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A26
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A27
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A28
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A29
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A3
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A30
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A31
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A32
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A33
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A34
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A35
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A36
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A37
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A38
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A39
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A4
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A40
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A41
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A42
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A43
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A44
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A45
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A46
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A47
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A48
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A49
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A5
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A50
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A51
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A52
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A53
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A54
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A55
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A56
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A57
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A58
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A59
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A6
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A60
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A7
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A8
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
A9
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B1
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B10
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B11
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B12
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B13
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B14
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B15
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B16
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B17
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B18
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B19
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B2
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B20
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B21
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B22
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B23
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B24
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B25
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B26
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B27
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B28
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B29
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B3
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B30
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B31
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B32
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B33
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B34
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B35
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B36
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B37
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B38
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B39
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B4
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B40
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B41
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B42
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B43
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B44
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B45
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B46
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B47
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B48
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B49
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B5
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B50
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
37 000 zł
nr:
B51
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B52
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B53
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B54
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B55
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B56
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B57
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B58
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B59
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B6
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B60
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B61
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B7
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B8
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
B9
rodzaj:
miejsce postojowe
cena brutto:
35 000 zł
nr:
K1
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K10
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K11
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K12
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K13
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K14
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K15
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K16
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K17
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K18
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K19
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K2
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K20
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K21
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K22
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K23
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
3.68m2
cena brutto:
22 632 zł
nr:
K24
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K25
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K26
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K27
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K28
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K29
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K3
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K30
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K31
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K32
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K33
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K34
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K35
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K36
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.58m2
cena brutto:
15 867 zł
nr:
K37
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.59m2
cena brutto:
15 929 zł
nr:
K38
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
3.61m2
cena brutto:
22 202 zł
nr:
K39
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K4
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K40
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K41
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K42
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K43
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K44
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.37m2
cena brutto:
14 576 zł
nr:
K5
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K6
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K7
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.91m2
cena brutto:
17 897 zł
nr:
K8
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
nr:
K9
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.34m2
cena brutto:
14 391 zł
A1-1
sprzedany
A1-2
sprzedany
A2-1
sprzedany
A2-2
sprzedany
A2-3
sprzedany
A2-4
sprzedany
A2-5
sprzedany
B-1
rezerwacja
B-10
B-2
sprzedany
B-3
sprzedany
B-4
sprzedany
B-5
sprzedany
B-6
sprzedany
B-7
sprzedany
B-8
sprzedany
B-9
sprzedany
K1
K2
K3
L.U.0.1
L.U.0.2
sprzedany
L.U.0.3
sprzedany
L.U.0.4
sprzedany
L.U.0.5
sprzedany
A1-10
sprzedany
A1-11
sprzedany
A1-12
sprzedany
A1-3
sprzedany
A1-4
A1-5
sprzedany
A1-6
sprzedany
A1-7
sprzedany
A1-8
A1-9
sprzedany
A2-10
sprzedany
A2-11
sprzedany
A2-12
sprzedany
A2-13
sprzedany
A2-14
sprzedany
A2-15
sprzedany
A2-16
sprzedany
A2-6
sprzedany
A2-7
sprzedany
A2-8
sprzedany
A2-9
sprzedany
B-11
sprzedany
B-12
sprzedany
B-13
sprzedany
B-14
B-15
sprzedany
B-16B-17
rezerwacja
B-18
sprzedany
B-19
sprzedany
B-20
sprzedany
B-21
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K5
K6
K7
K8
K9
A1-13
sprzedany
A1-14
A1-15
sprzedany
A1-16
sprzedany
A1-17
sprzedany
A1-18
sprzedany
A1-19
sprzedany
A1-20
sprzedany
A1-21
sprzedany
A1-22
sprzedany
A2-17
sprzedany
A2-18
sprzedany
A2-19
sprzedany
A2-20
sprzedany
A2-21
sprzedany
A2-22
sprzedany
A2-23
sprzedany
A2-24
sprzedany
A2-25
sprzedany
A2-26
sprzedany
A2-27
sprzedany
B-22
sprzedany
B-23
sprzedany
B-24
sprzedany
B-25
B-26
sprzedany
B-27B-28
B-29
sprzedany
B-30
sprzedany
B-31
sprzedany
B-32
K16
K17
K18
K19
K20
K21
K22
K23
K24
K25
K26
K27
K28
K29
K30
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K5
K6
K7
K8
K9
nr:
A1-14
rodzaj:
2P + AK
powierzchnia:
53.94m2
cena brutto:
377 580 zł
nr:
B-25
rodzaj:
2P + AK
powierzchnia:
36.35m2
cena brutto:
283 530 zł
nr:
B-27
rodzaj:
2P + AK
powierzchnia:
43.68m2
cena brutto:
340 704 zł
nr:
B-28
rodzaj:
3P + AK
powierzchnia:
58.97m2
cena brutto:
389 202 zł
nr:
B-32
rodzaj:
3P + AK
powierzchnia:
49.88m2
cena brutto:
379 088 zł
nr:
K16
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
1.79m2
cena brutto:
10 740 zł
nr:
K17
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.06m2
cena brutto:
12 360 zł
nr:
K18
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.06m2
cena brutto:
12 360 zł
nr:
K19
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.06m2
cena brutto:
12 360 zł
nr:
K20
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
1.91m2
cena brutto:
11 460 zł
nr:
K21
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
1.91m2
cena brutto:
11 460 zł
nr:
K22
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
1.91m2
cena brutto:
11 460 zł
nr:
K23
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
1.76m2
cena brutto:
10 560 zł
nr:
K24
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.52m2
cena brutto:
15 120 zł
nr:
K25
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.52m2
cena brutto:
15 120 zł
nr:
K26
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.52m2
cena brutto:
15 120 zł
nr:
K27
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.52m2
cena brutto:
15 120 zł
nr:
K28
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.95m2
cena brutto:
17 700 zł
nr:
K29
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.95m2
cena brutto:
17 700 zł
nr:
K30
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.95m2
cena brutto:
17 700 zł
nr:
K10
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.48m2
cena brutto:
14 880 zł
nr:
K11
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
1.75m2
cena brutto:
10 500 zł
nr:
K12
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.01m2
cena brutto:
12 060 zł
nr:
K13
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
1.82m2
cena brutto:
10 920 zł
nr:
K14
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.01m2
cena brutto:
12 060 zł
nr:
K15
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.01m2
cena brutto:
12 060 zł
nr:
K5
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
3.12m2
cena brutto:
18 720 zł
nr:
K6
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
3.12m2
cena brutto:
18 720 zł
nr:
K7
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
3.12m2
cena brutto:
18 720 zł
nr:
K8
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.74m2
cena brutto:
16 440 zł
nr:
K9
rodzaj:
komórka
powierzchnia:
2.74m2
cena brutto:
16 440 zł
A1-23
sprzedany
A1-24
rezerwacja
A1-25
sprzedany
A1-26
sprzedany
A1-27
sprzedany
A1-28
A1-29
sprzedany
A1-30
sprzedany
A1-31
sprzedany
A1-32
sprzedany
A2-28
sprzedany
A2-29
sprzedany
A2-30
sprzedany
A2-31
sprzedany
A2-32
sprzedany
A2-33
sprzedany
A2-34
sprzedany
A2-35
sprzedany
A2-36
sprzedany
A2-37
sprzedany
A2-38
sprzedany
B-33
sprzedany
B-34
sprzedany
B-35
sprzedany
B-36
rezerwacja
B-37
sprzedany
B-38
sprzedany
B-39
rezerwacja
B-40
B-41
sprzedany
B-42
B-43
sprzedany
B-44
K10
K5
K6
K7
K8
K9
A1-33
sprzedany
A1-34
A1-35
sprzedany
A1-36
sprzedany
A1-37
sprzedany
A1-38
sprzedany
A1-39
sprzedany
A1-40
sprzedany
A1-41
sprzedany
A1-42
sprzedany
A2-39
sprzedany
A2-40
sprzedany
A2-41
sprzedany
A2-42
sprzedany
A2-43
sprzedany
A2-44
sprzedany
A2-45
sprzedany
A2-46
sprzedany
A2-47
sprzedany
A2-48
sprzedany
A2-49
sprzedany
B-45
sprzedany
B-46
sprzedany
B-47
rezerwacja
B-48
rezerwacja
B-49
sprzedany
B-50
rezerwacja
B-51
rezerwacja
B-52
B-53
sprzedany
B-54
sprzedany
B-55
K10
K5
K6
K7
K8
K9